Please increase your browser's height!

Kampaň PHC
  • klient Roche ČR
  • rok 2017–19

Nádorové onemocnění má mnoho stránek. Nevynechejte ani jedinou.

Kampaň PHC je prostředkem k pochopení nesmírně komplexní a složité problematiky personalizované medicíny (Personalised Health Care / PHC). Roche ČR nás oslovilo s přípravou vizuální stránky kampaně, připravili jsme klíčový vizuál s hlavním sdělením, sérii ilustrací pro online i offline prostředí a animované video s voiceoverem. Symbolicky přirovnáváme nádorové onemocnění ke sněhové vločce, genomové profilování nádoru k procházení množství knih v knihovně.

Video, animace & voiceover