Please increase your browser's height!

Pěstuj Prostor
  • klient Pěstuj Prostor
  • rok 2013 - 2017

Vizuální identita

To, co Pěstuj Prostor dělá pro veřejný prostor v Plzni, se prostě cení. Přístup lidí k tomu, co by mělo být prostorem všech, ale většinou není, se tak začíná měnit i díky spoustě veřejných činností, v nichž se Pěstuj Prostor v plzeňském kraji angažuje. Naše spolupráce začala v roce 2013 vytvořením jejich celé vizuální identity včetně webu. Logotyp, barvy, rollupy, plakáty, letáky, fotky na Facebooku a spousta dalších věcí týkajících se webu a tisku.

Plakáty, letáky a další tiskoviny

Po více než 4 letech spolupráce s projektem Pěstuj Prostor za sebou máme obří portfolio tiskovin. Tohle je jen malá ukázka.

Brožury

Přednáškové cykly
Dialogy o architektuře

Výstava
Pěstuj Prostor 2012–2016

Projekt Pěstuj Prostor se po 4 letech aktivní práce na proměně veřejného prostoru rozhodl v roce 2016 svou činnost zrekapitulovat v rámci open air výstavy v Plzni. Vytvořili jsme 21 printů věnovaných každému z jejich nejdůležitějších dosavadních projektů.