Please increase your browser's height!

Webová prezentace Liftago.cz
  • klient Liftago
  • rok 2020

Liftago za námi přišlo s požadavkem na vytvoření nové webové prezentace, která půjde ruku v ruce jak s rostoucí šíří nabízených služeb, tak s fresh novou identitou od Andreey Bory.

Potřeby jako základ struktury

Zní to jednoduše, ale pojmenovat reálné potřeby zákazníků Liftaga, seřadit je do správných celků a vytvořit na tomto základě strukturu webu bylo jedním z největších úkolů v procesu designu webu. Přitom právě naplnění různorodých zákaznických potřeb je to, co dělá z Liftaga přední mobility platformu nejen v ČR.

Tři kroky ke komplexnímu produktu

Vzhledem k neustále rostoucímu portfoliu služeb Liftaga a dynamičnosti trhu, na kterém se Liftago pohybuje, jsme navrhli a vytvořili webové prostředí, kterému se Liftago nemusí přizpůsobovat. Každou stránku si díky jednoduchému vizuálnímu mohou v Liftagu poskládat s pomocí online style guidu z dostupných modulů, což platí jak pro všechny služby, tak například i pro různé reklamní landery a další informační stránky. Tam, kde tento systém nestačí a je třeba držet pevnou strukturu (jmenovitě stránka rozsáhlá stránka Podpory), jsme připravili dynamický systém otázek a odpovědí, který je vhodný jak pro stukturálně jednoduché sekce o dvou úrovních, tak pro komplexní informace Pro řidiče.

Style guide slouží jako vodítko pro správné použití systému modulů a skládání stránek – nechybí ale ani definice typografie nebo barev.