Please increase your browser's height!

Dáme jídlo Loyalty program
  • klient Dáme jídlo
  • rok 2020

Jak na to

Cílem projektu bylo oživit komunikaci Dáme jídlo novým maskotem, ilustrací či ikonou, která bude motivovat zákazníky k častějšímu a většímu nákupu. Považovali jsme za důležité využít stávající prvky identity jako barevnost, tvarosloví a úroveň detailu, zároveň je dát do nového kontextu. Maskot by měl být osobitý a lidský, měl by umět reagovat náladou, úsměvem i zamračením na to, co se děje kolem. Pracovali jsme s několika variantami a samozřejmě to vyhrála ta nejlepší!

A výsledek?